Gretta Duisenberg weer op mars tegen het zionisme

Door Carel Brendel, 19 januari 2012

Gretta Duisenberg gaat weer op pad tegen het zionisme. Ze is een van de aanjagers van de Global March to Jerusalem (GMJ), een wereldwijd protest tegen de Israëlische ‘annexatie’ van de heilige plaatsen van jodendom, christendom en islam. Vorige week was de bankiersweduwe in Rome, waar een Europees voorbereidend comité voor de Jeruzalem-mars werd opgericht. Duisenberg, voorzitter van Stop de Bezetting en bestuurslid van de Free Gaza Movement, is een van de ondertekenaars van de Europese oproep. Van Rome ging het naar Beiroet. Daar nam ze deel aan een tweedaagse internationale conferentie, zo blijkt uit een op de GMJ-website geplaatste foto — tweede van rechts is Duisenberg.

De Libanese krant The Daily Star berichtte dat ook het voormalige Britse Lagerhuislid George Galloway het woord voerde. In Beiroet werd de datum van de mars naar Jeruzalem definitief op 30 maart vastgesteld. Galloway, destijds Kamerlid namens de extreemlinkse Respect Party, is overigens geen lid van het Europese steuncomité. Net als Duisenberg is de Britse politicus omstreden, omdat hij in zijn strijd voor de Palestijnse zaak nauw samenwerkt met vertegenwoordigers van de antisemitische terreurbeweging Hamas. Deze organisatie streeft de vernietiging van Israël na, en verwijst in haar Handvest naar de antisemitische, gefingeerde Protocollen van de Wijzen van Zion.

Duisenbergs stichting Stop de Bezetting werkte in het verleden regelmatig nauw samen met het Palestijns Platform van Mensenrechten en Solidariteit (PPMS) van de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed. Deze Palestijnse activist was een van de gangmakers van de Freedom Flotilla’s richting Gaza. Zijn bemoeienis met het Nederlands/Italiaanse schip riep vorig jaar vragen op bij Nederlandse journalisten. Toen hierover geen opheldering kwam, besloten zij om niet aan boord te gaan. Als gevolg van de tegenwerking van de lokale autoriteiten strandde de tweede Gazavloot overigens in de Griekse wateren. Gretta’s Stop de Bezetting maakt deel uit van de Nederlandse Gaza-coalitie, een samenwerkingsverband van extreemlinks en de Moslimbroederschap. Duisenberg en Rashed stonden eerder, eind 2009/begin 2010, al aan het hoofd van een konvooi naar Gaza. Op weg daarheen werden zij ontvangen op de Nederlandse ambassade in Cairo.

Ook bij de mars op Jeruzalem is er weer intensieve samenwerking tussen extreemlinks en de Moslimbroeders. Een van de eerste oproepen voor de Global March to Jerusalem kwam van Ismail Haniya, premier van Gaza. Dankzij de Arabische revoluties staan Jeruzalem en Al-Aqsa weer hoog op de agenda, aldus de Hamas-leider in zijn toespraak. De harde kern van het Europese comité bestaat uit Italiaanse anti-imperialisten en Britse supporters van Hamas. Zaher Birawi, tevens woordvoerder van het internationale comité van GMJ, is leider van het Palestinian Return Centre, volgens Israëlische inlichtingenrapporten een steunpilaar van Hamas en ook al nauw betrokken bij de organisatie van de twee Gazavloten.

De andere Britse Moslimbroeders zijn Hafiz al-Karmi, Mohammed Kozber en Ismael Patel. ‘Onze’ Amin Abou Rashed staat niet op de lijst van twaalf Europese inititiatiefnemers. Van zijn platform PPMS wordt de laatste tijd weinig meer vernomen. Hij heeft een nieuwe koepelorganisatie, Het Palestijnse Huis. Deze club doet vandaag wel mee aan de protesten tegen het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu.