Jihadfans en dawahleiders maken ruzie over Syrische hulpverlening

Door Carel Brendel, 31 december 2013

Ruzie over actie Help Syrië De Winter Door. Tegenstanders publiceerden een foto waarin Amin Abou Rashed slechts door een plant van het portret van Assad wordt gescheiden.

Ruzie over actie Help Syrië De Winter Door. Tegenstanders publiceerden een foto waarin Amin Abou Rashed en Mohammed Cheppih slechts door een plant van het portret van Assad worden gescheiden.

Aanvulling: Leider van World Wide Relief blijkt maker van jihadistisch lied

Aan het slot van 2013 verhevigde de islamistische richtingenstrijd tussen voor- en tegenstanders van deelname aan de jihad in Syrië. De radicale predikers van weleer worden ingehaald door extremistische jongeren, die door sommigen nog steeds als ‘kwajongens’ worden gezien. Ondertussen woedt er een nieuw conflict rond de hulpverlening aan Syrië. De pro-jihadisten willen niets weten van Help Syrië De Winter Door van Mohammed Cheppih en Moslimbroeder Amin Abou Rashed. In plaats daarvan steunen ze de stichting World Wide Relief.

2013 was het jaar van de comeback van het islamextremisme. In voorgaande jaren waren de eerste signalen daarvan al te zien met de opkomst van groepjes als Shariah4Holland, Straat Dawah en Behind Bars. Als gevolg van de Syrische burgeroorlog raakte de radicalisering in een stroomversnelling. Opeens bleken tientallen jongeren uit de ‘jihad belt’ Den Haag, Delft en Zoetermeer, en ook uit andere steden, naar Syrië vertrokken; de meesten om zich aan te sluiten bij ISIS, de aan Al-Qaida gelieerde Islamic State of Iraq and the Levant (al-Sham oftewel Syrië).

De uittocht zorgde voor een scheuring binnen de Nederlandse politieke islam. Gevestigde leiders en predikers — onder wie Yassin Elforkani, tot voor kort het ‘gematigde’ uithangbord van de Moslimbroeders, tevens woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), en de vooraanstaande salafisten Abu Ismail en vader en zoon Ahmed en Suhayb Salam — ontraadden de Nederlandse deelname aan de Syrische jihad.

Salafisten en Moslimbroeders denken op de lange termijn. Met engelengeduld hameren ze de orthodoxe islam erin bij hun achterban. Ze wijzen voortdurend op het belang van de sharia en het (kunnen) naleven van islamitische regels. Ze zijn druk in de weer met de dawah (uitnodiging), het bekeren van ongelovigen en het binnen de kudde terughalen van afgedwaalde gelovigen. Ze houden niet van onrust stoken en provoceren, omdat dit afbreuk doet aan hun streven om een positief beeld van de islam te scheppen. Nu voelen ze zich in de wielen gereden door zeer radicale jongeren, die hun wereldbeeld grotendeels hebben overgenomen, maar wel Daar (in Syrië) en Nu tot actie willen overgaan.

Het smeulende conflict tussen de pro-Jihadi’s en de gevestigde orde escaleerde in de afgelopen weken. Suhayb Salam bracht een video. uit, waarin hij de jihadgang ronduit veroordeelde. Enkele dagen later meldden Elforkani en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga, die eerder in een interview fel tekeer ging tegen de extremisten, dat ze zouden worden bedreigd vanwege hun stellingname tegen het afreizen naar Syrië.

Sinds die tijd struikelen de Abu’s en Abou’s van woede over elkaar heen op website De Ware Religie, het clubhuis van de jihadfans. Tegen Suhayb Salam verschenen maar liefst drie artikelen. Vanuit Syrië meldde zich “Abu Ibrahiem ar Rumi” (bekeerling Thijs Belmonte volgens eerdere Telegraaf-berichten). Hij publiceerde een hoog opgelopen Facebook-discussie, waarin Salam de Syrische jihadisten uitmaakte voor ‘takfiri’ (verketteraars), Rambo’s en CIA- dan wel Mossad-agenten. In de reeks verscheen ook een anti-Suhayb-artikel van de radicale prediker Abdul-Jabbar van de Ven.

Na de publiciteit over de bedreigingen werden ook Elforkani en Wijbenga op de korrel genomen. Maar tegen hen was de toon vooral spottend en neerbuigend. “Beste Brombeer en Yasmin, er is werkelijk niemand die ook maar één calorie wenst in te zetten om jullie af te maken. Daar zijn jullie simpelweg niet belangrijk genoeg voor,” aldus columnist ‘Abu Suhayb’ op De Ware Religie.

Gastcolumnist ‘Abou Moussa’ probeerde Elforkani – consequent aangeduid als “Varkanie” – gerust te stellen. “Wij moslims zijn geen anarchisten. Wij geloven ook niet dat het recht altijd in eigen hand kan worden genomen. Wij houden van orde. Als wij het dus hebben over islamitische theologie, dan bespreken wij de theorie. Wat betreft uitvoeren van straffen, dit behoort thuis in een islamitische staat onder de verantwoordelijkheid van een islamitische rechter.”

Het is bijna alsof we de in dawah-kringen populaire Britse prediker Haitham al-Haddad horen spreken over de doodstraf voor afvalligheid en overspel. Zo veel licht zit er dus ook weer niet tussen de extremisten en de gevestigde dawah-beweging. Behalve dan over de vraag of Westerse moslims op dit moment mogen meedoen aan de jihad in Syrië.

Inmiddels verplaatst de polarisatie zich naar een nieuw front, de hulpverlening aan Syrië. Moslims in Dialoog, een met De Ware Religie bevriende Facebook-groep, ageert al vele dagen tegen de actie Help Syrië De Winter Door (HSDWD). De tegenstanders hebben de actie omgedoopt tot ‘Help Assad De Winter Door’, omdat de hulp vooral terecht zou komen bij aanhangers van de Syrische dictator/mensenafslachter.

Mohammed Cheppih, tegenwoordig een lieveling van de dawah-beweging, verdedigde zich op Facebook tegen de kritiek, dat zijn hulpactie wordt misbruikt voor pro-Assad-propaganda op de Syrische staatstelevisie. Hij kreeg bijval van Saoed Khadjé, hoofd van het opleidingsinstituut Dar Al Ilm, en lid van de Shariah Council van Al-Haddad. Kortom, de ‘oorlog’ tussen radicale dawah en extremistische jihad heeft er een nieuwe loopgraaf bijgekregen.

In die loopgraaf, aan de kant van de radicale dawah, zit ook de Moslimbroederschap. Prominent lid van de Nederlandse delegatie is namelijk Amin Abou Rashed, de Nederlands-Palestijnse fondsenwerver van Hamas. Volgens recente berichten is de onvermoeibare Abou Rashed een van de grote mannen achter de Al Wafaa campagne, een actie van de Europese Moslimbroeders ter ondersteuning van Palestijnse vluchtelingen in Syrië. Help Syrië De Winter Door werkt samen met deze Al Wafaa campagne. In een interview met de Moslimkrant legt Abou Rashed uit, dat er weinig anders op zit dan samenwerken met het Syrische regime. Je zou haast gaan zeggen: Help De Moslimbroeders De Winter Door.

De humanitaire acties van Stichting World Wide Relief kunnen daarentegen wel door de pro-jihadistische beugel. Op Shaam al-Ghareeba, de Facebook-pagina van de Nederlandse Syrië-strijders, staan oproepen om de wintercampagne van deze organisatie te steunen. Een benefietactie in Utrecht, met onder de sprekers Abdul-Jabbar van de Ven, bracht vlak voor Kerstmis bijna 100.000 euro op. En zo hebben de jihad-supporters en jihad-afhouders elk hun eigen favoriete Syrië-actie.

Ondanks de frontale aanval op Help Syrië De Winter Door blijft Khadjé minzaam. Ja, de tegenstanders zaaien “twijfel, afkeer en haat”. Maar we hebben toch vooral te maken met “stouterikken” en “belletjetrekkers”. “Moge Allah de kwajongens tot inkeer brengen”.

Overigens, journalist Harald Doornbos meldt dat de “stouterikken” tijdens een recente demonstratie trouw hebben gezworen aan de terreurbeweging ISIS.

Aanvulling (4-1): Op 31 december verscheen ook verslag van Janny Groen in de Volkskrant.

Aanvulling (7-1): Website AmazighTimes, een website gericht op Marokkaanse Nederlanders, zet grote vraagtekens bij de acties van World Wide Relief, omdat deze stichting veel steun krijgt uit de zeer radicale hoek. AmazighTimes signaleert ook dat de radicale prediker Abou Hafs nauw betrokken is bij dit initiatief. Abou Hafs is bekend door de Nasheed (a capella gezongen islamitisch lied) “Blanke Tirannie”. Luistert u maar eens goed naar de tekst van deze fondsenwerver.