Jozias van Aartsen liet ideologische pyromanen hun goddelijke gang gaan

Door Carel Brendel, 15 augustus 2014

Schilderswijk vanuit de lucht in video van Free Aseer. Een verwijzing naar de extreem gewelddadige ISIS-film Sahil al Sawarim 4, die ook met luchtopnames begint.

Schilderswijk vanuit de lucht in video van Free Aseer. Een verwijzing naar de extreem gewelddadige ISIS-film Sahil al Sawarim 4, die ook met luchtopnames begint.

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen gaat eindelijk grenzen stellen aan de ‘ideologische pyromanen’, die met hun ‘internetspelletjes’ de Schilderswijk in brand dreigden te steken. In een spoeddebat juichte een meerderheid van de gemeenteraad hem gisteravond opeens toe als Jozias de Krachtdadige.

Aan die krachtdadigheid heeft het maanden lang ontbroken. De antisemitische Gaza-demonstratie van 24 juli en de Slag om de Hoefkade van 10 augustus waren namelijk niet de eerste signalen dat het helemaal mis ging in de ‘Stad van Vrede en Recht’.

De pogingen tot ideologische brandstichting begonnen al op 21 december 2013. Toen betoogde een groepje onder de naam “Onze Gedetineerden” voor de Marokkaanse ambassade om steun te betuigen aan gevangen geestverwanten. Journalist Harald Doornbos beschreef hoe deze demo uitliep op een soort manifestatie ten gunste van ISIS. Een door de betogers zelf gemaakt filmpje kunt u nog steeds bekijken bij GeenStijl.

Hoewel een deel van de betogers gemaskerd rondliep, was dat kennelijk geen reden om voortaan eisen te stellen aan nieuwe betogingen. Een nieuwe pro-ISIS-actie diende zich aan in juni, kort na de uitroeping van de Islamitische Staat. Een plan voor een manifestatie bij de Iraakse ambassade ging niet door. Maar op 4 juli betoogde de gevangenensteungroep, inmiddels omgedoopt tot ‘Free Aseer’ maar in feite een heroprichting van het extremistische Behind Bars, dan toch, op het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk.

Opnieuw liepen betogers gemaskerd rond, sommigen van hen met kalifaatvlaggen. Daarnaast werden er in het Arabisch antisemitische spreekkoren geroepen over de slag van Khaybar. Je zou denken dat het Haagse stadsbestuur vanaf nu duidelijke eisen zou stellen, bijvoorbeeld over gezichtsbedekking, en alert zou zijn op anti-joodse leuzen.

Niet dus. Na 4 juli kwam 24 juli. Weer organiseerde “Free Aseer” een betoging, nu in verband met Gaza, op de Hoefkade in de Schilderswijk. In de aanloop hiervan verspreidde de groep flyers met nare verwijzingen naar Auschwitz. Het werd kennelijk niet opgemerkt door de Haagse autoriteiten.

Voor de derde keer tijdens een betoging van de gevangenensteungroep waren er gemaskerde types. De sprekers, “Abou Moussa” ofwel Azzedine Choukoud, en ene “Abou Haneef” gingen te keer tegen “vuile joden”. De menigte riep haatzaaiende leuzen zoals “dood aan de Joden” of begon over “stinkjoden” in verband met de slag bij Khaybar. Journalisten werden lastig gevallen en bedreigd. Volgens een woordvoerder van Jozias de Krachtdadige werden er geen grenzen overschreden. IJlings volgde er een correctie onder druk van de publieke opinie. Alsnog werden Choukoud en “Abou Haneef” kortstondig aangehouden wegens het aanzetten tot jodenhaat.

Waar gezag en politiek falen, grijpen de radicalen hun kans. De onbekende groep Pro Patria organiseerde op 10 augustus een “Mars van de Vrijheid”, dwars door Schilderswijk en Transvaal. Organisator was ene Patrick Schouten, van wie nog nergens een foto is verschenen. Gaat het om Paul Peters, de in schuilnamen gespecialiseerde voorman van het rechts-radicale Identitair Verzet?

Opeens had het Haagse bestuur wel vraagtekens bij de antecedenten van de organisatoren. Waarschijnlijk terecht, maar van vraagtekens bij de antecedenten van ‘Free Aseer’ lieten Van Aartsen en zijn lamlendige loco’s in de weken daarvoor niets blijken.

Inmiddels kondigde het pro-ISIS-kamp “oorlog” aan via het digitale clubhuis De Ware Religie. Onder het mom van “spontaan buurtverzet” versperden ISIS-fans de Hoefkade. Einde oefening voor Pro Patria. De Vrijheidsmars had inderdaad minder frisse rechts-radicale types in de gelederen, maar het geweld kwam zondag van de straatjeugd, gemobiliseerd door de “broeders” van ISIS. Opnieuw werden journalisten aangevallen en bedreigd.

Pro Patria kondigde vervolgens een volgende mars door de Schilderswijk aan. Het nieuwe protest werd direct omarmd door Geert Wilders, hoewel enkele deelnemers aan de eerste mars vorig jaar ook al zijn eigen PVV-manifestatie op de Koekamp onveilig maakten met NSB-Prinsenvlaggen.

Waarop het onvermijdelijke gebeurde. Om Belfast-toestanden te voorkomen verbiedt Van Aartsen voor minimaal twee maanden alle betogingen in de geplaagde Schilderswijk.

De burgemeester mag het doen. De Nederlandse demonstratievrijheid is zeer ruim, maar de overheid kan wel degelijk eisen stellen aan demonstranten, en harde afspraken afdwingen. Ook mag een stadsbestuur betogingen naar elders verwijzen in verband met de openbare veiligheid. Tijdens de nucleaire top waren er bijvoorbeeld duidelijke beperkingen wat betreft de plekken om te demonstreren.

Toch wringt het enorm dat dit besluit is genomen onder druk van met nieuw geweld dreigende extremisten. Van Aartsen ziet zijn beslissing terecht als een “nederlaag”. Verder miste hij elk vermogen tot zelfreflectie.

Die nederlaag heeft hij namelijk vooral aan zichzelf te wijten, door maanden lang niet op te treden tegen de moslimextremisten. Van Aartsen liet zijn eigen huis in brand steken door “ideologische pyromanen”, die hij pas aanpakt nu de brand onbeheersbaar dreigt te worden. Helaas, de “zelfvoldane regent” wil het niet zien en blijft aan. (Deze terechte omschrijving is van Nausicaa Marbe in haar Telegraaf-column van heden.)