Appa toejuichen en de Kristallnacht herdenken, dat gaat moeilijk samen

Door Carel Brendel, 10 november 2014

Image426

Op 9 november 1938 organiseerden Duitse nazi-knokploegen, openlijk aangemoedigd en ondersteund door hun regering, een anti-joodse pogrom die de geschiedenis inging als de Reichskristallnacht. De fascistische bendes vermoordden 400 joden, staken meer dan duizend synagogen in brand en vernielden de ruiten van 7.500 winkels van joden.

In Amsterdam is de herdenking van deze pogrom sinds 2008 door toedoen van een kleine groep extremisten in politiek vaarwater geraakt. Desondanks wilde Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), gisteravond graag spreken op een herdenking van de Kristallnacht, die sinds 2011 wordt georganiseerd door het Platform Stop Racisme & Uitsluiting. De naïeve voorman van het grootste protestantse kerkgenootschap had kennelijk niet in de gaten dat hij zich had laten strikken door extremisten.

Het Centraal Joods Overleg (CJO, een koepel van joodse organisaties) maar ook mensen vanuit de eigen kerkelijke kring vroegen zich af wat Plaisier in vredesnaam te zoeken had op een bijeenkomst met René Danen, Anja Meulenbelt, Nederland Bekent Kleur (NBK) en de Internationale Socialisten (IS). Pas op het laatste moment zag Plaisier zijn vergissing in. Na “indringende vragen” gevolgd door “intens overleg” besloot hij om niet te spreken en in plaats daarvan naar de Portugese synagoge te gaan, waar joodse organisaties sinds enkele jaren hun eigen herdenking houden.

De woede bij het Platform was groot. Er kwam een stevige persverklaring. Plaisier zou zich hebben teruggetrokken als gevolg van “aanvallen van het CJO op de Kristallnachtherdenking van het Platform. Dit soort aanvallen is helaas niet nieuw en zoals eerder het geval was, worden daarbij leugens door het CJO en aanverwante organisaties niet geschuwd.”

Volgens het Platform zit het de Joodse organisaties dwars dat er “niet alleen wordt stilgestaan bij het verleden, maar wordt geprobeerd uit de gebeurtenissen van toen lessen te trekken voor de gevaren van racisme, antisemitisme en xenofobie voor het heden. Kennelijk is dit de ‘officiële’ Joodse organisaties een doorn in het oog. Zij willen blijkbaar een herdenking van en voor alleen Joden. Daarbij zit hen ook dwars dat sommige van de organisaties die achter de herdenking van het Platform staan er een kritische houding ten opzichte van Israël op nahouden (die overigens tijdens de Kristallnachtherdenking nadrukkelijk nooit is uitgedragen).”

Op één punt heeft het Platform gelijk. In toespraken bij de Kristallnachtherdenkingen na 2008 kwam het beleid van Israël inderdaad nooit aan de orde. Maar verder getuigt de reactie van het Platform op een totaal onbegrip voor alle bezwaren. De afkeer tegen de Platform-herdenking komt niet zozeer voort uit de kritiek op Israël, maar richt zich vooral op de samenwerking met clubs uit de politieke onderwereld. Op het herdenken van vermoorde joden samen met organisaties die de ogen sluiten voor het relifascisme van Hamas en Hezbollah en staan te klappen als haatzaaier Appa (een oude bekende van Nederland Bekent Kleur) zijn antisemitische tirades afsteekt.

Al vele jaren zijn de Internationale Socialisten een drijvende kracht achter de omstreden herdenking. Zij organiseerden ooit, samen met de Nederlandse tak van de antisemitische Arabisch-Europe Liga, een bijeenkomst ter ere van Achmed Yassin. Hij is de door Israël geliquideerde oprichter van de terrreurbeweging Hamas, waarvan het nog nooit herroepen Handvest doortrokken is van antisemitisme. Spreekster was IS-voorvrouw Miriyam Aouragh, tevens activiste bij Nederland Bekent Kleur. Na haar rede klonk op de Dam het spreekkoor “Hamas, jihad, Hezbollah!”

Bij de beruchte Yassin-herdenking van 2004 sprak ook Abdou Menebhi van Emcemo, oud-voorzitter van NBK en nog steeds een prominent ‘antifascist’. Ondanks hun openlijke steun aan het relifascisme van Hamas en Hezbollah, duldde NBK-voorzitter Danen figuren als Aouragh en Menebhi als activisten in zijn gelederen. IS, NBK en Emcemo stonden trouwens ook dit jaar op de deelnemerslijst van het Platform.

Die Yassin-herdenking was tien jaar geleden. In de beleving van de betrokkenen was het achteraf geen herdenking, maar volgens de oproepen en verslagen van 2004 ging het wel degelijk om een eerbetoon aan Yassin. Om die reden besloot bijvoorbeeld het Palestina Komitee destijds om weg te blijven van de Dam.

Hebben de Trotskisten hun leven gebeterd als het gaat om afstand houden van antisemitisch getint protest tegen Israël. Ik vrees van niet. Terwijl bijvoorbeeld de SP Amsterdam bewust wegbleef, verleenden de Internationale Socialisten op 23 augustus wel hun steun aan een Gaza-manifestatie met haatzaaiers Appa en Dyab Abou Jahjah. Demonstranten hadden het gemunt op filialen van het “joodse”, pardon “zionistische” koffiebedrijf Starbucks. Bij deze betoging bagatelliseerde Danen’s ‘antiracistische’ medestander Mohammed Rabbae het terrorisme van Hamas. Ook Rabbae’s Landelijk Beraad Marokkanen herdacht gisteravond het vermoorden van joden door Duitse terreurorganisaties.

Ergerlijk blijft ook de geschiedvervalsing door het Platform. Anders dan wordt gesteld in de boze reactie op Plaisier’s afzegging, organiseert het Platform niet sinds 1992 een herdenking van de Kristallnacht. Hoe het wel zit, kunt u kunt lezen in dit overzicht en ook in een eigen verhaal van NBK. De eerste herdenkingen waren het werk van NBK. Eenmaal (in 2000) werd er bij een bijeenkomst rond de Dokwerker samengewerkt met joodse organisaties. Toen probeerde bovengenoemde Menebhi overigens wel degelijk het beleid van Israël aan de orde te stellen.

Van 2002 tot en met 2007 was er helemaal geen herdenking van de Kristallnacht. Danen en de Internationale Socialisten waren namelijk in diskrediet geraakt door hun haatcampagne (“Stop de Hollandse Haider”) tegen Pim Fortuyn. Pas in 2008 blies Danen de herdenking nieuw leven in. Over de rug van vermoorde Duitse joden waarschuwden sprekers als Rabbae en Ed van Thijn vooral tegen Geert Wilders.

Na drie rampzalige herdenkingen besloot Danen om de organisatie te verbreden. Pas sinds 2011 bemoeit het Platform zich ermee. Mede als gevolg van de kritiek van de buitenwacht gaat het sinds die tijd wat minder over Wilders en wat meer over de Kristallnacht. Niet verdwenen echter zijn de links-extremistische groepen, die de herdenking na 2008 zo’n slechte naam hebben bezorgd. De vrienden van Hamas blijven van harte welkom.

De ene dag juichen voor een antisemitische schreeuwer die “Fuck de Talmoed” roept en tekeer gaat tegen “zionistische honden,” en “hebberige hyena’s die alleen maar uit zijn op ons geld en bloed,” en de andere dag stilstaan bij een racistische pogrom tegen Duitse joden, dat gaat nu eenmaal niet goed samen. Wie dat niet wil inzien, heeft een gigantisch bord voor zijn kop.