Zet het volle licht op de duistere predikers van een reactionaire ideologie

Door Carel Brendel, 14 maart 2015

Tarik Chadlioui in juni 2014 tijdens een optreden in Huizen. Achter hem staat prediker Fouad el Bouch (Abou Hafs), voorman van World Wide Relief.

Tarik Chadlioui in juni 2014 tijdens een optreden in Huizen. Achter hem staat prediker Fouad el Bouch (Abou Hafs), voorman van World Wide Relief.


Dit artikel verscheen op 3 maart op website Jalta

De inzet van omstreden predikers uit het Midden-Oosten laat zien dat een deel van de Nederlandse islam met de rug naar de Nederlandse samenleving staat. De aanhangers van de politieke islam komen weg met ontkenning en slachtoffergedrag. Ook al vinden de betrokkenen het niet leuk, het in het volle licht zetten van deze duistere ideologen kan in elk geval geen kwaad.

Achteraf was de timing van het evenement niet zo gelukkig. Op 26 februari zou de omstreden islamprediker Haitham al Haddad optreden bij de islamitische studentenvereniging aan de University of Westminster. Uitgerekend die dag onthulden media de ware identiteit van ISIS-opperbeul “Jihadi John”. Zijn echte naam is Mohammed Emwazi, een voormalige student van deze universiteit, die de afgelopen jaren een reputatie heeft opgebouwd als bolwerk van islamextremisme.

Vanwege “toegenomen gevoeligheden en zorg over de veiligheid” besloot de Londense universiteit op de valreep om het evenement af te gelasten. Britse homo-organisaties hadden eerder al geprotesteerd. Tot aan de onthullingen over Emzami betoogden zij tevergeefs dat het optreden van Al-Haddad lijnrecht indruiste tegen het beleid aan Britse universiteiten om geen platform te bieden aan extremisten, of ze nu behoren tot extreem rechts, extreem links of het islamextremisme.

Al-Haddad is geen onbekende in Nederland. Hij is vooral bekend doordat de Vrije Universiteit in 2012 (na de nodige ophef) besloot om geen gratis collegezaal ter beschikking te stellen voor een als “academisch debat” vermomde shariacursus. Daarop organiseerde debatcentrum De Balie een bijeenkomst, waarin Al-Haddad zijn Middeleeuwse opvattingen over de doodstraf voor afvalligen en overspelige vrouwen nog eens herhaalde. Opvallend was het enthousiasme van de studenten – allemaal “universitaire toppers” volgens VU-functionaris Wim Haan – voor de “islamgeleerde”.

Het was de bedoeling dat Al-Haddad dat jaar ook zou spreken op het Nationaal Islamcongres, waar hij al eens eerder een van de topsprekers was, maar daar bleek hij verhinderd. Wel maakte hij een jaar later opnieuw zijn opwachting bij de islamitische VU-studenten, dit keer buiten de universitaire gebouwen. Ook de Moslimjongeren in Almere heetten hem van harte welkom.

De Brit kwam daarnaast langs in De Middenweg, het islamitische evangelisatiecentrum van bekeerling Jacob van der Blom, tevens bestuurslid van het Contactorgaan Moslims en (CMO), dat onlangs plannen aankondigde om zogeheten “haatimams” te weren. In hetzelfde weekeinde bracht Al-Haddad een bezoekje aan de Blauwe Moskee in Amsterdam, waar Van der Blom en CMO-woordvoerder Yassin Elforkani de scepter zwaaiden. Elforkani is sindsdien opgestapt als moskeebestuurder. Hij is nu wel de voornaamste gesprekpartner van integratieminister Lodewijk Asscher, die “haatimams” wil weren samen met iemand die daar niet eens in slaagde in zijn eigen moskee.

Salah Sultan vertelt op een Hamas-zender dat Joden matses maken van het bloed van christenen. In juni 2010 sprak hij op een congres van de Nederlandse Moslimbroeders.

Salah Sultan vertelt op een Hamas-zender dat Joden matses maken van het bloed van christenen. In juni 2010 sprak hij op een congres van de Nederlandse Moslimbroeders.

De laatste jaren is het wat rustiger rond Al-Haddad. Andere omstreden afgezanten van de politieke islam worden nog steeds uitgenodigd. Op mijn blog heb ik regelmatig geschreven over types als de Egyptische antisemiet Mahmoud al-Masri (later geweerd in Frankrijk), de Saoedische antisemiet en vrouwenmepper Mohammad al-Arifi en de Marokkaanse verdediger van kindhuwelijken Mohamed al-Maghraoui.

Ik signaleerde hun komst naar lezingen en conferenties niet omdat ze daar oproepen om zich op dit moment bij de jihad aan te sluiten. Dat doen ze meestal niet. Vaak genoeg keren ze zich juist tegen de Islamitische Staat. De slachters van Raqqa en Mosoel hebben namelijk een fout kalifaat opgericht en passen de sharia verkeerd toe. Daarmee rijden ze de prediking van de islam voor een westers gehoor in de wielen.

Ook al propageren ze geen deelname aan ISIS, hun propaganda voor sharia en salafisme is wel degelijk gericht tegen onze westerse vrijheden. Daarvan getuigen hun antisemitische opvattingen en preken, en hun denkbeelden over de doodstraf voor afvalligen, overspeligen en homo’s. Deze reactionaire shariapredikers leggen de bodem voor de pizza van de kalifaataanhangers. Voor iemand als Al-Haddad is het stenigen van overspeligen misschien een vrome wens voor de verre toekomst in een ideale Islamitische Staat. Maar is het zo vreemd dat sommige volgelingen van zijn ideologie deze idealen nu al in de praktijk gaan brengen?

Nu is er weer gedoe over een benefietgala in Rijswijk, met als gevolg dat het visum van drie predikers (vermoedelijk Othman al-Khamis, Wahid Baali en Muhammad Hassan) is ingetrokken. Het gaat respectievelijk om iemand die volgens Arabische media betrokken is bij de financiering van de jihad in Syrië, om een verklaarde fan van terreurbaas Osama bin Laden en om de eigenaar van de met Saoedisch geld opgerichte haatzender Al-Rahma-TV.

Holocaust-beelden met enthousiast commentaar op Al-Rahma TV, de zender van Muhammad Hassan

Holocaust-beelden met enthousiast commentaar op Al-Rahma TV, de zender van Muhammad Hassan

Om een idee te geven van wat Al-Rahma heeft uitgezonden, is hier (voor sterke magen) een link naar een preek van sjeik Amin al-Ansari. Hij laat verlekkerd en met grote instemming allerlei gruwelijke beelden van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog zien. De man hoopt dat moslims de wens van Allah vervullen en de massamoord op de Joden nog eens dunnetjes over zullen doen. Dat alles werd uitgezonden onder auspiciën van Hassan, die zelf verkondigt dat de islam in een existentiële strijd is gewikkeld met “de Joden”. Het gaat volgens Hassan niet om land of grenzen. Dat zeg ik er maar even bij voor degenen die denken dat Hassan alleen het zionisme aanvalt.

Nederland is niet verplicht visa af te geven aan dergelijke haatzaaiers. Zoals de Britse minister Theresa May verklaarde bij het weren van de Indiase haatprediker Zakir Naik: “Een visum is geen recht, maar een voorrecht.” Wie de jihad financiert of het antisemitisme in de hand werkt, verspeelt dat voorrecht, zeker in tijden dat een roedel eenzame wolven terreuraanslagen pleegt met Joden als doelwit.

We hebben al genoeg te stellen met predikers die hier wel een verblijfstitel hebben en voor wie dezelfde meningsvrijheid geldt als voor alle andere burgers van de Europese Unie. Neem bijvoorbeeld de Belg Tarik Chadlioui (alias Tarik ibn Ali), eveneens op de sprekerslijst in Rijswijk. Over hem is al veel geschreven, met name naar aanleiding van een rapport van de Nederlandse onderzoeker Ronald Sandee, die hem beschouwt als een belangrijke financiële steunpilaar van de jihad in Syrië.

Chadlioui’s bemoeienis met extremistische organisaties als de Duitse radicale beweging Dawa FFM en de omstreden hulporganisatie World Wide Relief (WWR) betekent niet dat elke door hem ondersteunde inzameling bestemd is voor de jihad. Ik wil best aannemen dat het de stichting Rohamaa te doen is om waterputten. Dergelijke gala’s zijn er echter ook voor de versterking van het wij-gevoel. Het geeft te denken dat er voor het bevorderen daarvan voortdurend predikers worden ingevlogen, die hun aanhang tegen de westerse samenleving plegen op te zetten.

Op het YouTube kanaal van Chadlioui valt te zien waar hij de afgelopen jaren is binnengehaald om te preken of geld in te zamelen. Chadlioui sprak in Gouda (waar hij inzamelde voor de “megamoskee” en voor WWR). Verder in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam (ook in de Blauwe Moskee), Utrecht (ook in de Omar al Farouk-moskee waar Elforkani imam is), Dordrecht, Tiel, Hilversum, Nieuwegein, Culemborg, Tilburg, Huizen, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Helmond, Den Bosch, Almere, Lelystad, Oosterhout, Vlaardingen, Eindhoven. Het is een veeg teken dat Chadlioui op zo veel plaatsen welkom is, ook buiten de traditionele salafistische centra.

De ophef rond de omstreden predikers verloopt langs een vast patroon. Hun komst wordt meestal als eerste gesignaleerd door islamkritische websites. In de tweede fase pikken media de komst van de “haatimams” naar de “jihadgala’s” op. Stap drie zijn de Kamervragen, en de reactie van de overheid dat er tegen de komst van de predikers niets valt te doen. Wat in principe klopt, al kan de overheid dus wel degelijk een halt toeroepen aan haatzaaiers uit landen waarvoor een visumplicht geldt.

Dan volgt de fase van de ontkenning en het slachtoffergedrag. De omstreden predikers zouden de gewraakte uitspraken niet hebben gedaan of hun uitspraken zouden uit hun verband zijn gerukt. De kritiek op de imams zou alleen maar voortkomen uit “islamofobie”. Sjeik Rachid Nafi verkondigde in een preek in de Haagse As-Soennah moskee, dat de drie predikers niet naar Rijswijk mochten komen omdat ze “uitnodigen tot de islam”. “Kritiek leveren op een imam” wordt in deze kromredeneringen altijd snel vertaald als “verbieden van zijn mening”.

Steevast is verder de reactie het juist gaat om “eminente geleerden” en “geliefde imams”. Het geeft aan hoe zeer een deel van de Nederlandse islam met de rug naar onze samenleving staat.

De betrokkenen komen weg met hun ontkennings- en slachtoffergedrag doordat mediavertegenwoordigers vaak slecht zijn geïnformeerd. Voor wie een beetje zoekt, zijn de uitspraken van de omstreden imams overal op internet terug te vinden, met name op websites van de betrokkenen zelf. Veel journalisten verzuimen echter om die bronnen te raadplegen.

De Volkskrant deed gisteren bijvoorbeeld verslag van een omstreden “haatbenefiet” van WWR in Utrecht. Dit gala kwam in het nieuws door de aangekondigde komst van de Egyptenaar Assim al-Wakeem, die echter wegbleef omdat er volgens organisator Mohammed (el Adoui) te weinig tijd was geweest om een visum te regelen.

Verslaggeefster Janny Groen schrijft: “Volgens die sjeik, een leraar Engels, zouden afvalligen moeten worden gedood. En ook degenen die de profeet Mohammed beledigen.” Verderop zegt El Adoui dat de aantijgingen niet kloppen.

Pardon Janny? Nota bene op zijn eigen website antwoordt Al-Wakeem op de vraag wat de straf is voor iemand die de islam inruilt voor een andere godsdienst: “Dat is afvalligheid en daar staat de doodstraf op in een islamitische maatschappij.” Op het internet circuleert tevens een toespraak van de sheik, waarin hij het beledigen van zijn profeet een veel ergere misdaad vindt dan het afslachten van twaalf mensen in Parijs. Op belediging van Mohammed staat volgens hem de doodstraf, maar die moet dan wel worden opgelegd door een rechtbank onder verantwoordelijkheid van het staatshoofd. Het enige dat hij de Franse terroristen verwijt is dat ze het recht van de jungle toepassen en daarmee de islam in diskrediet brengen. El Adoui ging er kennelijk vanuit dat de Volkskrant niet zou ontdekken dat de “aantijgingen” wel kloppen.

Ik ben er niet helemaal uit wat we als vrije samenleving moeten doen om de totalitaire ideologie van de politieke islam te bestrijden. We moeten onze vrijheid niet verdedigen door hem in te perken. Maar die grondhouding mag niet uitmonden in tolerantie voor intolerantie. Het vol in de schijnwerpers zetten van duistere ideologen kan daarom geen kwaad.