Yassin Elforkani vertelt het fabeltje van de aap en de krokodil

Door Carel Brendel, 26 juni 2015

Yassin Elforkani (rechts) zegt tegen anti-islam-activist Ben Kok (buiten beeld) dat hij nog één vraag mag stellen aan Salah Soltan, spreker op het FION-congres.

Yassin Elforkani (rechts) zegt tegen anti-islam-activist Ben Kok (buiten beeld) dat hij nog één vraag mag stellen aan Salah Soltan, spreker op het FION-congres.

Vorige week publiceerde weekblad Vrij Nederland een spraakmakend interview met imam Yassin Elforkani, de vertrekkende woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Links naar en citaten uit het zeer lezenswaardige artikel vindt u hier (via Blendle) en
hier.

In het vraaggesprek ging het ook over Elforkani en de Moslimbroederschap. De passage waarin interviewster Greta Riemersma rechtstreeks vroeg naar zijn betrokkenheid met deze beweging, is als volgt.

Vraag: Bent u betrokken bij de FION, de Federatie Islamitische Organisaties Nederland, die de Nederlandse tak van de Moslimbroeders zou zijn?

Antwoord: ‘Nee, daar ben ik nooit bij betrokken geweest.’

Vraag: U was in 2010 wel op een congres van de FION.

Antwoord: ‘Ja, daar was ik, Carel Brendel heeft erover geschreven. Hij hanteert de volgende redenering: een krokodil komt een aap tegen, ze praten met elkaar en dus zijn de krokodil en de aap hetzelfde. Ik was op dat congres om te horen wat daar gaande is. En als ik voor de Moslimbroeders zou zijn, zou ik dat zeggen. Waarom zou ik dat verbergen?’

Vraag: Misschien omdat u dan bij nog veel meer mensen verkeerd valt?

Antwoord: ‘Nederland heeft toch een AIVD? Ik ben kind aan huis bij verschillende ministers. Dus ja.’

Vraag: Nog een punt van kritiek: u bent in 2010 en 2011 betrokken geweest bij de bouw van de Blauwe Moskee in Slotervaart en Koeweit heeft daaraan tussen één en twee miljoen euro meebetaald.

Antwoord: ‘Ik ben trots op die moskee, een van de weinige in Nederland met vrouwen in het bestuur en waar Nederlands wordt gesproken. We hebben in alle transparantie geld uit Koeweit gehaald, waar onze gesprekspartner de overheid was en we hebben afgesproken dat er geen bemoeienis komt. De enige Koeweiti die nu nog bij de moskee betrokken is, zit niet in het moskeebestuur maar in het bestuur van de eigenaar, Europe Trust Nederland.’

Vraag: Is dat verstandig in deze tijd?

Antwoord: ‘Ik heb me uit het moskeebestuur teruggetrokken, maar mocht ik opnieuw in zo’n proces terechtkomen, dan zou ik alles in het werk stellen om Nederlandse financiering te krijgen om commotie te voorkomen. Ik ben van het principe: niet alles wat mag, hoef je te doen.’

Als reactie schreef ik de volgende ingezonden brief, die deze week integraal is afgedrukt in Vrij Nederland.

Imam Yassin Elforkani suggereert in een interview (Vrij Nederland, 17 juni 2015) dat ik hem als Moslimbroeder bestempel enkel en alleen omdat hij één keer (in mei 2010) uit belangstelling een congres heeft bezocht van de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), die jaren lang de Nederlandse afdeling van de Europese Moslimbroederschap was.

In het artikel wordt niet vermeld dat Elforkani bijna vier jaar lang leiding gaf aan de Stichting Europe Trust Nederland, die net als de FION is opgericht door Yahia Bouyafa. Elforkani was voorzitter van 1 januari 2010 tot 21 mei 2013. Vervolgens was hij vice-voorzitter tot 2 november 2013.

Europe Trust Nederland is de vastgoedorganisatie van de Moslimbroeders. De stichting is eigenaar van de Blauwe Moskee in Amsterdam, van een eveneens vanuit Koeweit gefinancierde moskee in Den Haag en van het Rotterdamse islamitische centrum De Middenweg.

In een vraaggesprek met een tv-zender uit Koeweit in augustus 2011 bedankte Elforkani onder anderen een hoge functionaris van de Social Reform Society, de Moslimbroederschap in Koeweit, voor zijn steun bij de totstandkoming van de Blauwe Moskee. De Blauwe Moskee, waaraan Elforkani leiding gaf tussen 2011 en 2013, nam deel aan diverse islamitische jeugdkampen. In 2011 meldde de AIVD dat deze kampen een activiteit zijn van de Nederlandse Moslimbroederschap.

Elforkani was in 2010 overigens geen toevallige bezoeker van het FION-congres. Op dat moment zat hij samen met Bouyafa in het bestuur van Europe Trust Nederland. De zaal in het Amsterdamse Mövenpick Hotel, waar dit congres plaatsvond, werd gehuurd door Yanda Groep, een bedrijf van Elforkani.

Het is jammer dat Elforkani’s gebrek aan transparantie afbreuk doet aan alle behartigenswaardige dingen die hij zegt over de islam in het algemeen en de Islamitische Staat in het bijzonder.