Stichting Democratie en Media financiert omstreden herdenking Kristallnacht

Door Carel Brendel, 4 november 2015

Image487

De volgers van dit blog weten dat ik me al jaren hartgrondig erger aan de Amsterdamse herdenking van de Kristallnacht door Nederland Bekent Kleur respectievelijk het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Bij de herdenking van de door nazi-Duitsland georganiseerde pogrom zijn enkele organisaties betrokken die in maart 2014 de antisemitische terreursjeik en Hamas-oprichter Ahmed Yassin als held hebben herdacht — wat ze nu ontkennen door aan dat evenement achteraf een andere invulling te geven.

Aan het slot van mijn vorige artikel schreef ik: “Overigens. Ze gaan hun gang maar. Ook onsmakelijke vertoningen horen bij onze vrijheid van meningsuiting. Ik verwacht echter wel dat fatsoenlijke politici en leden van fatsoenlijke organisaties wegblijven bij deze bijeenkomst en kiezen voor de serieuze herdenking door de Joodse gemeenschap.”

Groot was daarom mijn verbazing toen ik gisteren in de Facebook-aankondiging het volgende las: “De herdenking wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en Actiefonds X — Y.”

Mijn verbazing geldt niet het Actiefonds X — Y. Die organisatie doet gewoon waarvoor zij is opgericht, het ondersteunen van links activisme. Bijzonder vreemd daarentegen vind ik de financiële steun door Stichting Democratie en Media (SDM), die zegt te “investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere, democratische rechtsstaat”. Het grootste deel van het SDM-vermogen is geïnvesteerd in De Persgroep Nederland (o.a. De Volkskrant en Trouw) en MediaHuis Nederland (NRC Handelsblad en nrc.next).

Over haar eigen geschiedenis zegt SDM: “De geschiedenis van Stichting Democratie en Media is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Het Parool als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Op dezelfde pagina staan links naar de eerste illegale nieuwsbrieven van oprichter Frans Goedhart (Pieter ‘t Hoen), die op 17 september 1941 in zijn tweede nieuwsbrief berichtte over door de NSB aangewakkerde antisemitische rellen in Amsterdam.

Zelf vind ik het bijzonder vreemd dat SDM steun geeft aan een herdenking die bijzonder gevoelig ligt bij een belangrijk deel van Joods Nederland. De steun is des te vreemder omdat het Platform Stop Racisme en Uitsluiting dit keer met Haneen Zoabi een spreekster heeft uitgenodigd die in Israël tot een nieuwe intifada zou hebben opgeroepen op een moment dat daar willekeurige Joden op straat worden neergestoken door aanhangers van Hamas.

Naar aanleiding hiervan heb ik gisteren de volgende mail gestuurd naar SDM.

Geachte heer/mevrouw,

In de aankondiging van de aanstaande Herdenking van de Kristallnacht van 1938 door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting lees ik dat deze herdenking mede mogelijk is gemaakt door Stichting Democratie en Media.

Uw stichting, zo lees ik op uw website, is “onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van Het Parool als verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog.”
De oprichters van Het Parool waarschuwden destijds met gevaar voor eigen leven tegen het opkomende antisemitisme.

Daarom verbaast het me hogelijk dat uw stichting steun verleent aan een herdenking die heel gevoelig ligt bij grote delen van de Joodse gemeenschap in Nederland.

De herdenking wekt weerstand doordat de Kristallnacht door de organisatoren van deze herdenking, eerst de stichting Nederland Bekent Kleur (NBK), en later het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, voor politieke doeleinden wordt misbruikt.

Deze kwestie speelt sinds 2008 toen NBK na zes jaar afwezigheid besloot om de herdenking weer tot leven te wekken. Sinds enkele jaren houden Joodse organisaties, verenigd in het Centraal Joods Overleg, hun eigen herdenking. Zij willen niets te maken hebben met de door u gesteunde herdenking. Dit jaar ligt de herdenking extra gevoelig door de uitnodiging aan Knesset-lid Haneen Zoabi. Zij kwam onlangs in het nieuws doordat zij in een interview met de partijkrant van Hamas zou hebben opgeroepen tot een nieuwe intifida. Op een moment dat in Israël joden worden neergestoken vanwege hun afkomst, wakkert het Platform het vuur in Nederland aan door Zoabi als spreekster te vragen.

Wat mij betreft de grootste steen des aanstoots bij deze herdenking is de deelname van organisaties, die in maart 2004 – samen met de om haar antisemitisme beruchte Arabisch-Europese Liga Nederland – hebben meegedaan aan de herdenking van sheik Ahmed Yassin, de oprichter van de terreurbeweging Hamas. Ik neem aan dat u op de hoogte bent van het Handvest van Hamas, dat zich onder meer baseert op de Protocollen van de Wijzen van Zion en andere antisemitische complottheorieën. Aan de herdenking van Yassin namen vijf organisaties deel. Drie daarvan, de Internationale Socialisten, Emcemo en het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), werkten na 2008 nauw samen met NBK. Ze zijn ook weer vertegenwoordigd in het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Deze drie organisaties hebben nooit afstand genomen van of spijt betuigd over de infame Yassin-herdenking. Wel proberen ze met terugwerkende kracht te ontkennen dat er sprake was van een herdenking. Ze suggereren dat de bijeenkomst een protest was tegen de liquidatie van Yassin, hoewel de oproepen en verslagen in 2004 aantonen dat het wel degelijk om een herdenking ging. De leider van de AEL Nederland vereerde in zijn toespraak Yassin en Hamas als helden. De spreekster van de Internationale Socialisten, een groepering die sinds 2008 een belangrijke rol speelt in de Kristallnacht-herdenking, zette hierbij geen enkele kanttekening.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn recente weblog over deze kwestie en ook naar mijn reactie op een overzichtsartikel op website Republiek Allochtonië.

Verder wijs ik op een artikel over de Yassin-herdenking dat in mei/juni 2004 verscheen in het links-anarchistische tijdschrift De Fabel van de Illegaal.

In verband met een weblog over deze kwestie heb ik de volgende vragen voor de Stichting Democratie en Media.

1. Wat is de motivering van Stichting Democratie en Media om dit jaar de herdenking van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting te ondersteunen?
2. Hoeveel bedraagt deze steun?
3. Wie heeft namens SDM deze beslissing genomen?
4. Hoe beoordeelt u de uitnodiging aan mevrouw Zoabi, die volgens berichten tot een nieuwe intifada heeft opgeroepen, voor de herdenking van een anti-Joodse pogrom als de Kristallnacht?
5. Wat vindt SDM van de deelname aan het Platform van drie organisaties die de antisemitische sjeik Yassin van Hamas hebben herdacht?
6. Past het ondersteunen van een herdenking, waarbij de drie genoemde organisaties zijn betrokken, wel bij uw onlosmakelijke verbondenheid met Het Parool, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog krachtig stelling nam tegen racisme en antisemitisme?
7. Bent u bereid de steun aan deze herdenking te herzien?

Ik hoop uw antwoord spoedig tegemoet te zien.
Met vriendelijke groet,
Carel Brendel

Vanmorgen vertelde een medewerker van Stichting Democratie en Media dat SDM over twee dagen met een antwoord komt omdat men eerst wil overleggen met alle betrokkenen en ook met de Raad van Toezicht. Ik ben benieuwd.