Linkse partijen in Rotterdam sluiten pact met rechts-religieuze groepering

Door Carel Brendel, 14 februari 2018

Bijeenkomst van Stichting Kifaia, met op de eerste rij Amin Abou Rashed, Rob Groenhuijzen (voorheen Rode Jeugd, nu Stichting ISRAA) en Nourdin el Ouali (respectievelijk tweede, derde en vierde van links). Net achter Groenhuijzen zit SP-voorman Leo de Kleijn.

De Rotterdamse SP’er Leo de Kleijn was in juli 2016 nogal teleurgesteld toen politici van NIDA en DENK zich na de Turkse couppoging nadrukkelijk manifesteerden als sympathisanten van de religieuze dictator Erdogan. Op Facebook deed hij een oproep aan de twee islampartijen om zich ver te houden van allerlei vormen van Turks nationalisme.

De Kleijn destijds: “Waar ik me wel over verbaas is dat allerlei mensen die ik hoog heb zitten ineens weinig kritisch zijn over het ondemocratische en conservatieve regime van Erdogan, die de staatsgreep misbruikt om nog meer van de democratische vrijheden en tegenstanders in Turkije uit te schakelen. Letterlijk en figuurlijk.”

De oproep was tevergeefs. Want toen vorige maand de UETD (de buitenlandorganisatie van Erdogan-partij AKP) ook in Rotterdam haar solidariteit betuigde met operatie-Olijftak, de Turkse aanval op de Koerden in de Syrische regio Afrin, waren NIDA en DENK opnieuw van de partij. NOS-verslaggever Robert Bas meldde op Twitter dat NIDA-leider Nourdin el Ouali en de inmiddels naar DENK overgelopen Aydin Peksert de betoging bijwoonden.

Dat alles weerhoudt de Rotterdamse afdelingen van SP, GroenLinks en PvdA er niet van om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een “links verbond” te sluiten met NIDA. De links-islamitische alliantie moet voorkomen dat Leefbaar Rotterdam terugkeert. De coalitie wil onder meer een “offensief tegen armoede en schulden”, maar ook vrije dagen invoeren op niet-westerse (lees: islamitische) feestdagen.

Je kunt je afvragen wat er zo “links” is aan een alliantie met NIDA. De islamitisch geïnspireerde partij heeft inderdaad enkele economisch gezien linksige standpunten (die heeft de PVV van Wilders trouwens ook), maar tegelijkertijd is een flink aantal kaderleden van NIDA verbonden met organisaties van de Moslimbroederschap, een rechts-religieuze politieke beweging.

In juli 2015 schreef ik een blog met de titel “NIDA Rotterdam is geen islamitisch CDA maar eerder een islamitische AKP”. Daarin beschreef ik El Ouali’s carrière als Palestina-activist. Zo wilde het toenmalige GroenLinks-raadslid zich in 2011 inschepen op de Nederlandse Gazaboot, een initiatief waarin pro-Hamas-activist Amin Abou Rashed en de Nederlandse Moslimbroeder Ibrahim Akkari een leidende rol speelden.

In januari 2016 maakte ik een nieuwe versie van dit blog met nieuwe feiten over de deelname van El Ouali aan pro-Hamas-acties. Zo gaf hij begin 2016 een “lobbying and advocacy training” in het Rotterdamse dawah-centrum De Middenweg. Hoofdgast was Zaher Birawi, een leidende pro-Hamas-activist uit Londen. De organisatie was in handen van Nida-lid Mohammed Akkari, zoon van bovengenoemde Ibrahim, die vice-voorzitter is van Europe Trust Nederland, eigenaar van De Middenweg en twee andere moskeeën van de Moslimbroederschap.

El Ouali en Akkari junior spraken vorig jaar op de Palestinians in Europe Conference in Rotterdam, de jaarlijkse bijeenkomst van Hamas-sympathisanten in Europa.

Nourdin el Ouali op het Afrikaanderplein bij een door de Nederlandse AKP georganiseerde demonstratie ter ondersteuning van operatie Olijftak.

Waar El Ouali zich vooral manifesteert als Palestina-activist, daar zijn andere NIDA-prominenten meer actief in de dawah-beweging, de politiek-religieuze stroming die in ons land vooral bezig is met het in het religieuze gareel brengen en houden van Nederlanders met een moslim-achtergrond. De huidige partijvoorzitter Nurullah Gerdan komt voort uit de studentenorganisatie van de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), de organisatie voor Zuid-Nederland van het met de Moslimbroederschap verwante Milli Görüs. Partijstrateeg Jeroen Schilder is commissaris in de raad van toezicht van het Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM), de met De Middenweg verbonden bekeerlingenorganisatie van de Moslimbroeders. Schilder is een van de lijstduwers van NIDA.

De enige in de NIDA top-4 zonder directe connecties met de politieke islam is de nummer twee, Ercan Büyükcifci, de hoogst geplaatste kandidaat met een Turkse achtergrond. Büyükcifci, docent aan de Haagse Hogeschool, staat voor de moeilijke taak om het weglopen van kiezers richting DENK te voorkomen.

Derde op de NIDA-lijst is Alia Azzouzi, die in 2014 betrokken was bij de oprichting van NIDA. Azzouzi was vice-voorzitter van de islamitische vrouwenvereniging Al Nisa. In 2007 was zij vijf maanden politiek assistent van de door Rotterdam als “bruggenbouwer” ingeschakelde Moslimbroeder Tariq Ramadan.

Volgens de Kamer van Koophandel is Azzouzi sinds 7 november 2016 secretaris van Ettaouhid, een Rotterdamse moskeevereniging in de sfeer van de Moslimbroeders. Dat laatste viel op in december 2014 door een benefietgala ten bate van Ettaouhid, dat plaatsvond in de Essalam Moskee (die volgens een AIVD-rapport uit 2007 is opgericht door de Moslimbroeders). Op de sprekerslijst stonden vrijwel alleen Moslimbroeders. Prominente gasten waren Hussein Halawa, secretaris-generaal van Qaradawi’s European Council for Fatwa and Research, en de Marokkaanse geleerde en Moslimbroederschap-politicus Abu Zayd el Mokri.

Op nummer 4 bij NIDA staat het huidige burgerraadslid Bas van Noppen. Hij is vice-voorzitter van De Middenweg.

PvdA, SP en GroenLinks gaan dus in zee met een partij, waarvan enkele kopstukken betrokken zijn bij rechts-religieuze organisaties en waarvan de lijsttrekker zijn Palestina-activisme beleeft in samenwerking met Hamas-activisten als Amin Abou Rashed. Het is maar wat je links noemt.